نمایش یک نتیجه

خاک بونسای

30,000 تومان
بستر مناسب بونسای با استفاده از مواد اولیه با کیفیت در مجموعه باغبان تولید و بسته بندی شده است. با توجه به نوع بافت ایده آل برای اکثر گیاهان بونسای میباشد.